Balen: Boudewijnlaan 15/3    2490 Balen               –     014 31 03 66

Herentals: Menenstraat 21    2200 Herentals     –     014 21 27 79

Leren en werken

VOLTIJDS ENGAGEMENT

Van een jongere binnen leren en werken wordt een voltijds engagement verwacht. Dit betekent dat je naast de twee dagen in het CLW (centrum leren en werken) een zinvolle invulling moet hebben voor de overige dagen.  Die dagen kunnen op verschillende manieren ingevuld worden.

 

NAADLOOS AANSLUITBAAR FLEXIBEL TRAJECT (NAFT)

Om diverse redenen kunnen een aantal jongeren geen van bovenstaande trajecten aan. Via een naadloos aansluitbaar flexibel traject ondersteunen wij deze jongeren hierin om zo snel mogelijk te kunnen aansluiten in een arbeidsgericht traject.

 

AANLOOPFASE

Leerlingen die wel de motivatie hebben om te leren op een werkplek, maar hier nog niet helemaal klaar voor zijn worden georiënteerd naar de aanloopfase. Uit de screening zal blijken welke van onderstaande competenties dienen te worden aangereikt.
– Loopbaangerichte competenties voor leerlingen die nog geen duidelijkheid hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar wel overtuigd zijn om leren en werken te combineren.
– Arbeidsgerichte competenties voor leerlingen die bepaalde competenties missen die noodzakelijk zijn om te kunnen leren en participeren op een werkplek. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen, werken onder gezag,……..
– Vaktechnische competenties voor leerlingen die op vaktechnisch vlak geen of onvoldoende bagage hebben om leren en werken te combineren

 

TEWERKSTELLING IN EEN BEDRIJF

In het deeltijds onderwijs is de opleiding een combinatie van leren en werken. We streven er dan ook naar om onze jongeren een alternerende opleiding aan te bieden. Dit betekent dat de opleiding op school aangevuld wordt met een opleiding op de werkvloer, aansluitend bij de lineaire opleiding of de gevolgde module.

Dit kan in een bedrijf waar je ervaring opdoet en een praktijkopleiding krijgt. Klik hier voor meer informatie over de mogelijke arbeidscontracten.

 

 

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen