Contracten oud

Contracten oud

Het deeltijds arbeidscontract

Dit is een deeltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur voor max. 19uur/week. Alle ondernemingen komen in aanmerking. Deze arbeid geeft recht op een minimumloon, afhankelijk van de sector van tewerkstelling en van de leeftijd van de jongere.
Verder gelden dezelfde rechten en plichten als voor elke andere werknemer binnen de onderneming.

 

Overeenkomst alternerende opleiding

In een OAO worden contracten van 38 uur afgesloten bestaande uit
– schoolperiode: 15 uur per week school en 23 uur werken

De jongere heeft recht op 20 dagen onbetaald verlof en max. 20 dagen betaald verlof indien deze opgebouwd zijn in het vorig werkjaar.
Meer informatie vindt u terug bij de thematische infofiches voor ondernemingen: https://www.syntravlaanderen.be/downloads-werkplekleren

 Voordelen voor de werkgever

  • OAO: maandloon (min. €462,30, max. €549,90)
  • Bij +18-jarigen is er een RSZ-recuperatie via de werkbonus
  • De jongere wordt opgevolgd vanuit de school. Minimaal 1x per trimester komt de praktijkleraar bij u langs voor een evaluatie
  • Bij problemen kunt u altijd terecht bij de tewerkstellingsbegeleiders
  • Start- en stagebonus voor -18-jarigen.

Wenst u inlichtingen, of wenst u een jongere in dienst te nemen, neem dat gerust contact op met onze trajectbegeleiders.
Wij komen bij u langs voor de nodige informatie en administratieve ondersteuning.