BALEN: BOUDEWIJNLAAN 15/3    2490 BALEN               –     014 31 03 66

HERENTALS: MENENSTRAAT 21    2200 HERENTALS     –     014 21 27 79

OKAN in Balen en Herentals

OKAN – Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen

 

In de onthaalklas leer je gedurende 1 jaar Nederlands. De bedoeling is dat je voldoende Nederlands leert en zo tijdig kan overgaan naar een Vlaamse secundaire school. Je kiest dan een studierichting die het beste bij jou past.

Voor wie?

Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Een nieuwkomer zijn (maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven);
  2. Op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn;
  3. Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  4. Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  5. Maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

 Wat na deze opleiding?

In de onthaalklas leren anderstalige leerlingen gedurende een periode van één jaar of -indien nodig – langer Nederlands om daarna door te stromen naar een vervolgopleiding, waarbij we rekening houden met ieders noden en bekwaamheden. In het vervolgonderwijs krijgen ze nog een tijd begeleiding.

 Onze troeven

·        Je krijgt les in kleine groepjes.

·        Je wordt persoonlijk, innovatief en talentontwikkelend begeleid.

·        Je krijgt ook andere vakken (sport, NC Zedenleer of Islam, schooltaal wiskunde…).

·        Na OKAN krijg je nog extra ondersteuning in het vervolgonderwijs.

Contact

Vestigingscoördinator: Nathalie Eykens

014 21 27 79

nathalie.eykens@campusdevesten.be

Contact

Vestigingscoördinator: Peter Cools

014 31 03 66

peter.cools@campusdevesten.be

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen