BALEN: BOUDEWIJNLAAN 15/3    2490 BALEN               –     014 31 03 66

HERENTALS: MENENSTRAAT 21    2200 HERENTALS     –     014 21 27 79

Veel gestelde vragen

ALS IK GA WERKEN, KRIJGEN MIJN OUDERS DAN NOG EEN GROEIPAKKET (VROEGER KINDERBIJSLAG)?

Ben je jonger dan 18 jaar: je groeipakket blijft behouden tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, ongeacht welk loon je krijgt.
Ben je ouder dan 18 jaar: je groeipakket blijft behouden in een tewerkstelling van alternerend leren.

 

MOET IK MIJ INSCHRIJVEN BIJ DE VDAB?

Bij je inschrijving in het deeltijds onderwijs word je ook ingeschreven als werkzoekende bij VDAB. Het Centrum Deeltijds Onderwijs past elke wijziging in je tewerkstelling aan in je dossier bij VDAB.

 

VANAF WELKE LEEFTIJD KAN IK INSCHRIJVEN IN HET DEELTIJDS ONDERWIJS?

Je kan je al inschrijven op voorwaarde dat je het 1ste én het tweede jaar van het secundair onderwijs afgemaakt hebt. Je moet niet noodzakelijk geslaagd zijn.

 

MOET IK AL BELASTINGEN BETALEN? 

Bij een OAO en stage blijven de meeste leerlingen fiscaal ten laste van hun ouders.
Bij een DA blijven de leerlingen ten laste als hun netto inkomsten niet hoger zijn dan €8860.

 

MAG IK WERKEN ALS JOBSTUDENT?

Leren en werken betekent dat je leren combineert met werken, en dat je gaat werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst. Gedurende het schooljaar kan je dan ook niet werken met een studentencontract.

Voor de schoolvakanties gelden volgende regels:
Als je 18 jaar bent en met een OAO tewerkgesteld bent dan kun je NIET werken met een overeenkomst voor studenten in hetzelfde bedrijf. Je mag wel werken met een overeenkomst voor studenten in een ander bedrijf.

Als je -18 jaar bent en met een OAO tewerkgesteld bent kun je tijdens de zomermaanden met een overeenkomst voor studenten in een ander bedrijf werken.

Als je nog niet gewerkt hebt en in een stage of NAFT zat, mag je een vakantiejob doen tijdens de schoolvakanties.

 

 

MOET IK EEN EIGEN ZIEKTEVERZEKERING HEBBEN?

Vanaf dat je regulier gaat werken raden wij aan om een eigen ziekenboekje te openen.

 

HOEVEEL ZAL IK VERDIENEN?

In een stage krijg je geen loon. Ben je tewerkgesteld met een deeltijds arbeidsovereenkomst dan krijg je een uurloon (arbeider) of maandloon (bediende), afhankelijk van de sector waarin je werkt en je leeftijd. Ben je tewerkgesteld met een OAO dan krijg je een vast maandloon afhankelijk van je opleidingsniveau en de sector waarin je werkt. De trajectbegeleider kan je hierover alles vertellen.

 

KAN IK OM HET EVEN WANNEER MIJN CONTRACT STOPZETTEN?

Nee, dit moet altijd in samenspraak met je tewerkstellingsbegeleider gebeuren. De meeste contracten hebben een opzeggingstermijn, die je moet respecteren.

 

MIJN (ALLEENSTAANDE) MOEDER/VADER KRIJGT EEN UITKERING ALS GEZINSHOOFD. VERLIEST ZIJ/HIJ HET STATUUT VAN GEZINSHOOFD ALS IK GA WERKEN?

Zolang er een groeipakket wordt uitbetaald voor minstens 1 kind blijft je moeder/vader gezinshoofd.

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen