BALEN: BOUDEWIJNLAAN 15/3    2490 BALEN               –     014 31 03 66

HERENTALS: MENENSTRAAT 21    2200 HERENTALS     –     014 21 27 79

Leerlingbegeleiding

Visie leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding is de gemeenschappelijke noemer voor alle stappen die gezet worden om de jongere te ondersteunen in zijn persoonlijke en sociale welbevinden.

Een jongere is meer dan enkel een leerling: door nauw samen te werken met zijn verschillende contexten en door een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn, creëren we optimale kansen om samen zijn verdere toekomst uit te bouwen.

Echtheid en warmte zijn dé waarden die we vooropstellen om een verbondenheid aan te gaan met de jongere.

We respecteren de eigenheid van onze jongere. Hierbij spreken we hem aan op zijn eigen krachten om het heft in eigen handen te nemen.

 

 

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen