BALEN: BOUDEWIJNLAAN 15/3    2490 BALEN               –     014 31 03 66

HERENTALS: MENENSTRAAT 21    2200 HERENTALS     –     014 21 27 79

Begeleiding

In ons centrum deeltijds onderwijs werken we vanuit een team om een zo goed mogelijke begeleiding van de leerlingen te garanderen. Leerkrachten, trajectbegeleiders, leerlingbegeleiders, CLB, werkgevers, contextbegeleiders, ondersteuningsteam, directie en vestigingsverantwoordelijken werken nauw samen om de leerling de best mogelijke begeleiding te geven. We vertrekken altijd vanuit de leerling om een gepaste begeleiding te bieden.

Wij hechten ook veel belang aan een nauwe samenwerking met ouders, voogden, … Bij afwezigheden, problemen op school of op de werkvloer zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Onder leerlingbegeleiding verstaan wij als CLW alle activiteiten die we organiseren om onze leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke en sociale, culturele ontplooiing. Leerlingbegeleiding beperkt zich bij ons dus niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. We streven naar een brede zorg voor iedereen. Het is bovendien geen aparte discipline, maar het moet integraal deel uitmaken van het schoolsysteem. Dit betekent dat leren kiezen, leren leren en socio-emotionele begeleiding verweven zit in elk vak.

We trachten een omgeving te creëren waarin we de leerling actief betrekken samen met alle betrokken begeleiders (tewerkstellingsbegeleiders, leerkracht AV, leerkracht BGV, vestigingscoördinator, werkgever, externe instanties,…).

Leerlingen worden ook aangesproken om hun verantwoordelijkheid op te nemen, om mee vorm te geven aan de pedagogische verhoudingen en aan de kwaliteit van het leren en leven op ons CLW.

Er is zeker ook plaats voor informele leerlingbegeleiding. Dit biedt het voordeel dat er een vlotte relatie met de leerling kan opgebouwd worden, dat er een lage drempel is en dat we onmiddellijk kunnen inspelen op vragen van leerlingen. 

 

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen