BALEN: BOUDEWIJNLAAN 15/3    2490 BALEN               –     014 31 03 66

HERENTALS: MENENSTRAAT 21    2200 HERENTALS     –     014 21 27 79

Wie is wie

In een centrum deeltijds onderwijs wordt het hele team betrokken bij de begeleiding van de leerlingen. Leerkrachten, trajectbegeleiders, leerlingbegeleiders, CLB, directie en vestigingsverantwoordelijken werken nauw samen om de leerling de best mogelijke begeleiding te geven.

Wij hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met ouders, voogden en externe begeleiders, en uiteraard met werkgevers. Bij afwezigheden, problemen op school of op de werkvloer zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Omgekeerd mag u ons ook altijd contacteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door deze samenwerking problemen kunnen aanpakken en/of voorkomen, en dat we zo onze leerlingen maximale opleidingskansen kunnen bieden.

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen