Balen: Boudewijnlaan 15/3    2490 Balen               –     014 31 03 66

Herentals: Menenstraat 21    2200 Herentals     –     014 21 27 79

Kok

PROFIEL VAN HET BEROEP

In de opleiding tot kok leert de jongere de verwerking van ingrediënten door het toepassen van kooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen en maakt gerechten volgens eigen creatie op maat van de keuken waarin hij tewerkgesteld is. Hij volgt de keukenprocessen op, regelt de organisatie van de keuken, geeft leiding aan keukenmedewerker en hulpkok en beheert de voorraden. De leerlingen krijgen tijdens de lessen overwegend praktijk, aangevuld met een klein beetje theorie. Dit ter ondersteuning van hun praktijk. De jongeren in opleiding kok krijgen heel wat verantwoordelijkheden en dienen ook de administratie van de keuken te beheren.

INHOUD

De opleiding Kok bestaat uit 7 modules:

  • Creatieve keuken
  • Initiatie keuken
  • Keukenprocessen
  • Keukentechnieken
  • Keukenorganisatie
  • Koude keukenbereidingen
  • Warme keukenbereidingen

VERVOLGTRAJECT

Voor elke module die men met vrucht heeft gevolgd wordt een deelcertificaat uitgereikt.

Voor elke opleiding die men met vrucht heeft gevolgd wordt een certificaat uitgereikt. Indien de jongere de 7 modules met vrucht beëindigd heeft wordt het certificaat kok uitgereikt. Op zijn pad heeft hij ook het certificaat van keukenmedewerker en hulpkok behaald.

Na deze opleiding ben je een volleerde kok op school niveau en kan jij je verder gaan ontplooien op de werkvloer of wanneer je een diploma secundair onderwijs behaald hebt een van de vele mogelijkheden binnen het hoger onderwijs gaan volgen.

 

TEWERKSTELLING

De jongeren in deze opleiding worden tewerkgesteld in restaurant, taverne of gelijkwaardige keukens waar alle aspecten van de job aanbod komen.

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen