Balen: Boudewijnlaan 15/3    2490 Balen               –     014 31 03 66

Herentals: Menenstraat 21    2200 Herentals     –     014 21 27 79

Voeger

PROFIEL VAN HET BEROEP

De bedoeling is dat de jongere kan uitstromen met een certificaat voeger in de hand.

INHOUD

De jongere gaat tijdens de lessen werken aan de doelstellingen specifiek aan de opleiding voeger en aan de tekorten die worden vastgesteld op de werkvloer.

De lessen worden opgebouwd rond verschillende opdrachten waarin alle doelstellingen van de opleiding voorkomen, met zowel een kleiner theoretisch deel als de praktische proef zelf.

De opleiding voeger is opgebouwd uit drie modules.

De module basistechnieken metselwerk is altijd de startmodule, de twee overige modules kunnen in verschillende volgordes worden afgewerkt, rekening houdend met het aantal leerlingen in een module of de situatie op de werkvloer.

VERVOLGTRAJECT

Na de opleiding voeger zijn de jongeren bekwaam om aan de slag te gaan in een voegbedrijf. Sommigen kiezen ervoor om nog een bijkomende opleiding te volgen in ons centrum.

TEWERKSTELLING

De jongeren gaan aan de slag bij een voegbedrijf in hun buurt, de trajectbegeleiders gaan een job zoeken die bereikbaar en geschikt is voor elke leerling.

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen