Balen: Boudewijnlaan 15/3    2490 Balen               –     014 31 03 66

Herentals: Menenstraat 21    2200 Herentals     –     014 21 27 79

Schoonmaker duaal

PROFIEL VAN HET BEROEP

De opleiding schoonmaker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week.
In de opleiding schoonmaker duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale
voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak
van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden.
De opleiding schoonmaker duaal situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein maatschappij en welzijn.
Het standaardtraject voor de opleiding schoonmaker duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:
• Beroepskwalificatie bk-0215-3 schoonmaker, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.
In de opleiding schoonmaker duaal leert men netheids- en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren van oppervlakken en ruimtes, uitrustingen van verschillende publieke en private
gebouwen en terreinen teneinde de gevraagde locatie kwaliteitsvol te reinigen conform de opdracht.
In een standaardtraject wordt er geen uitspraak gedaan over de organisatievorm van de duale opleiding. De aanbieder duaal leren bepaalt zelf of hij dit lineair of modulair organiseert.
De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere.

 
 

TEWERKSTELLING

De leerlingen worden tewerkgesteld in een dienst waar schoonmaak aan te pas komt: schoonmaakbedrijf, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen,…

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen