Balen: Boudewijnlaan 15/3    2490 Balen               –     014 31 03 66

Herentals: Menenstraat 21    2200 Herentals     –     014 21 27 79

Magazijnmedewerker duaal

PROFIEL VAN HET BEROEP

 

De opleiding magazijnmedewerker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week. In de opleiding magazijnmedewerker duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden. De opleiding magazijnmedewerker duaal situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein economie en organisatie. Het standaardtraject voor de opleiding magazijnmedewerker duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie: • Beroepskwalificatie bk-0002-3 magazijnmedewerker, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur In de opleiding magazijnmedewerker duaal leert men specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen. In een standaardtraject wordt er geen uitspraak gedaan over de organisatievorm van de duale opleiding. De aanbieder duaal leren bepaalt zelf of hij dit lineair of modulair organiseert. De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere.

 

TEWERKSTELLING

De leerlingen worden tewerkgesteld in een magazijn. Dit kan gaan van een supermarkt, kledingwinkel tot een groot bedrijf met magazijn. De mogelijkheden zijn oneindig, zolang ze maar tewerkgesteld zijn als magazijnmedewerker.

Er is op de 3de graad een vervolgtraject in de opleiding Logistiek duaal.

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen