Balen: Boudewijnlaan 15/3    2490 Balen               –     014 31 03 66

Herentals: Menenstraat 21    2200 Herentals     –     014 21 27 79

Studiebewijzen

1° Attest van verworven competenties:
Indien de jongere hetzij een module van een modulaire opleiding niet met vrucht heeft gevolgd, hetzij een niet-modulaire opleiding niet met vrucht heeft gevolgd.

2° Deelcertificaat:
ENKEL in een modulaire opleiding, indien een jongere een module van een modulaire opleiding met vrucht heeft gevolgd. Het deelcertificaat, alsook het certificaat (zie verder) is gebonden aan de beroepsgerichte opleiding.

3° Certificaat:
Vroeger het kwalificatiegetuigschrift genaamd. Indien een jongere een modulaire of niet-modulaire opleiding met vrucht heeft gevolgd.
In de modulaire opleiding kunnen jongeren voor sommige modules vrijgesteld worden. Een attest van vrijstelling voor een of meer modules wordt beschouwd als gelijkwaardig aan de deelcertificaten voor de desbetreffende modules, zonder dat de jongere deze deelcertificaten fysiek ontvangt. Het is de klassenraad die beslist over het toekennen van vrijstellingen.

4° Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs:
Indien de jongere met uitzondering van de eerste graad, ten minste 4 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd heeft doorgebracht, en ten minste één certificaat heeft behaald, en ingevolge een beslissing van de klassenraad, in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

5° Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs:
Indien de jongere met uitzondering van de eerste graad, ten minste 4 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd heeft doorgebracht, en ten minste één certificaat heeft behaald, en ingevolge een beslissing van de klassenraad, in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

6° Diploma van secundair onderwijs:
Indien de jongere met uitzondering van de eerste graad, ten minste 5 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd heeft doorgebracht, en in het bezit is van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, en ten minste één certificaat heeft behaald, en ingevolge een beslissing van de klassenraad, in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen, heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

 

 

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen