Balen: Boudewijnlaan 15/3    2490 Balen               –     014 31 03 66

Herentals: Menenstraat 21    2200 Herentals     –     014 21 27 79

Leren

In het deeltijds onderwijs volg je 14u/week les, gespreid over twee dagen

 5,5 uren BGV (Beroepsgerichte vorming)

Tijdens deze sterk praktijkgerichte lessen leer je vaardigheden en attitudes die je nodig hebt voor je beroep en je huidige tewerkstelling. Je kan bij elke opleiding zien hoe de praktijkgerichte lessen opgebouwd zijn.

 

8,5 uren AV (Algemene Vorming)

Een 2de luik van jouw opleiding is algemene vakken. Dit zijn 8,5 lesuren in 2 dagen gegeven. Samen met je praktijkdag krijg je 2 uren Engels. De andere lesdag krijg je 6,5 uren PAV.

Je volgt algemene vakken in een open leercentrum waar de 2de graad, 3de graad en het 7de jaar samen zitten om via hun individueel leertraject hun leerplandoelen te bereiken.

Je krijgt bij aanvang een coach toegewezen. De coach begeleidt jou doorheen je volledige AV-traject over de graden heen.

Bij aanvang van de dag zal de coach samen met jou de planning van de dag overlopen. Je kan zelf in samenspraak met de coach kiezen wanneer je welke opdrachten uitvoert.

Onze onderwijsaanpak bestaat voornamelijk uit begeleid zelfstandig leren en instructie. Regelmatig proberen we de leerplandoelen in te oefenen in levensechte/ ervaringsgerichte situaties.

Door begeleid zelfstandig aan de slag te kunnen gaan leer je zelf plannen, jezelf evalueren en je eigen verantwoordelijkheden steeds meer op te nemen. Je kan je vorderingen van je individueel leertraject (ILT) steeds opvolgen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tempo waarmee je jouw ILT afwerkt.

Als je moeilijkheden ervaart met bepaalde leerstof, kan je je hierin dankzij dit systeem individueel worden begeleid.

Drie maal per jaar wordt er samen met de ouders bekeken hoever je staat. Hiervoor gebruiken wij een ontwikkelproces. In dit document kan je duidelijk zien welke doelen er reeds verworven zijn en aan welke nog moet gewerkt worden.

Welbevinden is de belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen. Wij als AV-team vinden het dan ook belangrijk om van onze leerklas een leerplek te maken waar jij je veilig voelt en jezelf durft te zijn.

 

 

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen