Balen: Boudewijnlaan 15/3    2490 Balen               –     014 31 03 66

Herentals: Menenstraat 21    2200 Herentals     –     014 21 27 79

Werknemer

TEWERKSTELLING IN EEN ALTERNERENDE STAGE

Als je volgens je trajectbegeleidingsplan best start in een stage, moet je zelf niet op zoek gaan naar werk.  De tewerkstellingsbegeleider zoekt samen met jou een geschikte stageplaats. Bij voorkeur nemen we een tewerkstellingsplaats die goed bereikbaar is, met taken die aansluiten bij je opleiding en/of interesses.  Zij nemen contact op met deze werkplek, om jouw kandidatuur te bespreken.  Tijdens een kennismakingsgesprek op de werkvloer leer je elkaar kennen, en ontdek je of het takenpakket je ligt. Na dit gesprek beslissen we of je al dan niet kan starten.

Als iedereen akkoord gaat, kan je starten. Je werkt 2 dagen per week, met een begeleider. Je werkt niet in de schoolvakanties. Minstens 1 keer per trimester komt je leerkracht of begeleider van de school langs voor een evaluatie.  Als je klaar bent voor een tewerkstelling in een bedrijf, kan de opleidingsovereenkomst vroeger stopgezet worden. Dit gebeurt wel altijd in overleg met alle betrokken partijen.

ALTERNERENDE REGULIERE TEWERKSTELLING

Als je klaar bent voor een tewerkstelling in een bedrijf, verwachten we wel dat je zelf in actie komt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Je zoekt samen met je tewerkstellingsbegeleider:

  • bij werkgevers in je eigen regio
  • op de VDAB-website
  • in de streekkrant
  • via interimkantoren
  • via mensen die je kent

Indien je zelf een werkgever hebt gevonden:

Geef de gegevens van de werkgever aan je tewerkstellingsbegeleider.

Je tewerkstellingsbegeleider neemt contact op met het bedrijf, geeft uitleg over het systeem en vraagt indien nodig een erkenning aan. Deze is nodig om jongere uit leren en werken in dienst te nemen. Daarna kan een overeenkomst afgesloten worden.

Minstens 1x per trimester komt je praktijkleerkracht op bedrijfsbezoek, en wordt een evaluatieverslag van de tewerkstelling gemaakt. Bij problemen kan je steeds terecht bij de tewerkstellingsbegeleider.

 

 

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen