Balen: Boudewijnlaan 15/3    2490 Balen               –     014 31 03 66

Herentals: Menenstraat 21    2200 Herentals     –     014 21 27 79

Sportbegeleider

PROFIEL VAN HET BEROEP

De sportbegeleider helpt de lesgever of trainer bij het begeleiden van recreatieve sportbeoefenaars. Hij biedt logistieke steun en helpt de veiligheid en het welzijn van de sporter.

De sportbegeleider werkt zelfstandig, veilig en op een sporttechnisch verantwoorde manier. Hij werkt onder direct of indirect toezicht en volgens de instructies van de verantwoordelijke.

INHOUD

De opleiding “Sportbegeleider” is een lineair traject waarbij een aantal specifieke competenties moeten worden verworven. Dit zijn:

  • De organisatie van eigen werkzaamheden.
  • Het werk kunnen voorbereiden.
  • Het begeleiden van individuen en groepen.
  • Het bieden van logistieke steun.
  • Het basisonderhoud en reparaties van sportmateriaal kunnen uitvoeren.
  • Veilig en kwaliteitsvol kunnen werken.
  • Werken op een sporttechnisch verantwoorde wijze.
  • De technieken en vaardigheden beheersen van de sport die wordt begeleid.

 

VERVOLGTRAJECT EN TEWERKSTELLING

Een specifieke tewerkstelling biedt de sportbegeleiding niet aan.

Copyright © 2020 – Centrum Leren & Werken De Vesten

Herentals | Balen