Tegelzetter

Tegelzetter

Profiel van het beroep

De jongeren gaan aan alle doelstellingen werken in de opleiding om kunnen uit te stromen met een certificaat tegelzetter.

Inhoud

De jongeren gaan tijdens de lessen verschillende opdrachten moeten uitvoeren die zowel theoretisch als praktisch zijn. Ze gaan verschillende opdrachten moeten uitvoeren tot ze voldoen aan alle doelstellingen die in de opleiding tegelzetter zitten.

De lessen zijn zo opgebouwd dat we werken aan alle doelstellingen maar zeker aan diegene waar de jongere nog in kan groeien, zowel in de praktijklessen op school als bij de werkgever.

De jongeren werken altijd eerst de module basistechnieken tegelzetten af waarna wordt overgegaan tot één van de resterende modules.

Vervolgtraject

De jongeren kunnen na deze opleiding bij een tegelzetter/vloerder aan de slag.

Tewerkstelling

Onze school werkt samen met verschillende bedrijven maar de trajectbegeleiders gaan altijd rekening houden met de specifieke situatie van elke jongere, bereikbaarheid,…