Tewerkstelling

Tewerkstelling

Voltijds engagement

Van een jongere binnen leren en werken wordt een voltijds engagement verwacht. Dit betekent dat je naast de twee dagen in het CLW (centrum leren en werken) een zinvolle invulling moet hebben voor de overige dagen.  Die dagen kunnen op verschillende manieren ingevuld worden.

Tewerkstelling in een bedrijf

We streven er naar om onze jongeren een alternerende opleiding aan te bieden. Dit betekent dat de opleiding op school aangevuld wordt met een opleiding op de werkvloer. Je wordt tewerkgesteld met een deeltijds arbeidscontract, overeenkomst alternerende opleiding. (OAO)